Mekan Kırıcılar- Space Hackers 2017

Space Hackers

PROJE BİLGİLERİ:

  • Kategori: Sanat, tasarım, teknoloji
  • Medya: Interaktif Platform
  • Yıl: 2014-2017
  • Ekip: Oğuz Emre Bal, Merve Güzel, Merve Tokgöz, Mustafa Köroğlu
  • Teknoloji: HTML, Javascript, Google Maps API

‘Space Hackers’ sanat üretimini sokağa taşıyan, sanatı üreten ve deneyimleyecek kişilerin farklı bir şekilde karşılaşmasını sağlayan ve sanat üretimini kentsel mekan üzerinden katılıma açan, sanat yoluyla kentte anlık kamusal mekanlar yaratılmasını organize eden bir arayüzdür.

Bireyin, kentteki körelmiş mekanlar üzerinden, onları açmak, dönüştürmek üzere ‘olay’lar tasarladığı ‘Space Hackers’ adlı bir uygulama tasarlanmıştır.

#sanal şehir #fiziksel şehir #hibrit mekan #kamusal mekan #kent hakkı #katılımcılık #karşılaşma #oyun #spontane #değişken #kentsel kapalılık #karşılaşmak #anlık olay #mekanın potansiyelleri #mekan hacklemek #hibrit mekan

Sergiler

May 2017 – BANG! Innovation Prix

Ara 2017 – Istanbul Innovation Week – Artbiztech Exhibition